Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/02/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/02/2015

Ordinea de zi din 26.02.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.02.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii (b 497/10.09.2014)
4.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (b 693/22.12.2014)
4.3. Propunere legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 698/22.12.2014)
4.4. Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (b 18/02.02.2015)
4.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 35/12.02.2015)
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (b 36/12.02.2015)
5. Diverse
5.1. Proiect de invitație adresată domnului Eugen Orlando TEODOROVICI, Ministrul Fondurilor Europene, și domnului Cristian ABABEI, Director al Autorității de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane