Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/03/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/03/2013

Ordinea de zi din 26.03.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.03.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.03.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (b 104/08.03.2013)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (b106/11.03.2013)
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
3.4. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
4. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Valentin MOCANU din partea C.N.S.L.R-FRĂȚIA, fiind înlocuit domnul Adrian BÎREA
5. Nota Secretarului General al C.E.S. privind elaborarea unui studiu în vederea dezvoltării C.E.S. România-Etapa a II -a
6. Adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind nominalizarea unui membru titular şi a unui membru supleant care să reprezinte C.E.S. în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial “ Mediu” 2007-2013.
7. Diverse