Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/06/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/06/2012

Ordinea de zi din 26.06.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.06.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 21.06.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 29.06.2012)
4.2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 29.06.2012)
4.3. Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 29.06.2012)
4.4. Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Aprobarea candidaturii dnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de B.N.S. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
8. Aprobarea candidaturii dnei LUNGULEAC Niculina, propusă de U.G.I.R.-1903 pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
9. Diverse