Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/07/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/07/2016

Ordinea de zi din 26.07.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.07.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.07.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.07.2016 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.07.2016 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
3.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia-S.A.
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin
4. Adresa Ministerului Culturii referitoare la solicitarea de desemnare a unui reprezentant care să facă parte dintr-o comisie specială implicată în procesul de revizuire a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS) care va avea loc la Cotonou, în Benin, în zilele de 14, 15 și 16 septembrie 2016
6. Aprobarea candidaturii doamnei ALEXANDRU Maria-Carmen, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Diverse