Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/07/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/07/2023

Ordinea de zi din 26.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024 (termen de avizare: 1.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (termen de avizare: 02.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare: 04.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (termen de avizare: 04.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 (termen de avizare: 07.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6 Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 08.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.07.2023
4. Diverse

Partenaire