Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/08/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/08/2022

Ordinea de zi din 26.08.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare (termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 23.08.2022 – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (termen de avizare: 07.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartenaire