Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/09/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/09/2013

Ordinea de zi din 26.09.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Validarea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.09.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 17.09.2013
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 538/03.09.2013)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b 543/03.09.2013)
5.3. Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolvență și insolvență
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 83 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 571/09.09.2013)
6. Aprobarea Strategiei CES pe termen scurt şi mediu
7. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2012
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la cel de al 7-lea Seminar mass-media, 25 și 26 noiembrie 2013, Bruxelles, Belgia
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai consiliilor economice și sociale din statele membre ale UE și cei ai Comitetului Economic și Social European (CESE), 14 și 15 noiembrie 2013, Atena, Grecia
10. Diverse
10.1. Sesizarea dlui Radu Minea cu privire la unele aspecte din nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică