Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/10/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/10/2021

Ordinea de zi din 26.10.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.10.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (b473/12.10.2021) (termen de avizare: 2.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: BĂCANU Cristian-Tudor - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.2. Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (b474/12.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observaţii
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național (b476/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, USR, deputați minorități - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (b477/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observaţii
2.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b478/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR, deputați PSD, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b480/14.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: SCARLAT George - senator PNL - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b481/14.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului (plx461/18.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, PNL și deputați PSD, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
3. Propunerea dlui Secretar General Marin Suliman în legătură cu finalizarea procedurii de negociere a unui nou contract de locațiune aferent imobilului în care își desfășoară activitatea Consiliul Economic și Social
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.10.2021
5. Diverse


Partenaire