Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/03/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/03/2024

Ordinea de zi din 27.03.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.03.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cadrului general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon (termen de avizare: 1.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată în ședina din data de 20.03.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.F., M.M.A.P., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alin (10) și (11) ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 4.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030 (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., B.N.R.,A.S.F., A.R.B., A.N.P.C., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă- nou-născut defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a art.LIX din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (termen de avizare: 8.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei (termen de avizare: 8.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.M.S.S., A.N.R.E., M.F., M.J.

2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b113/04.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil

2.10. Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale (b114/04.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil

2.11. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 august ca Ziua națională a ”Salvamont România” (b115/04.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PNL, deputați PSD, UDMR și minorități - aviz nefavorabil

2.12. Propunere legislativă privind sprijinul financiar acordat de către statul român Episcopiei Daciei Felix, Republica Serbia, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române (b116/04.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil

2.13. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru implementarea procedurii bugetării participative (b117/04.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații

2.14. Propunere legislativă privind atribuțiile Băncii Naționale a României în domeniul protecției consumatorilor de produse și servicii financiar-bancare și pentru modificarea unor acte normative (b118/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități - aviz favorabil

2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b119/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, UDMR, minorități și neafiliați - aviz favorabil

2.16. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (b120/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil

2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2018 privind Legea muntelui (b121/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații

2.18. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării” (b122/05.02.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil

2.19. Propunere legislativă - Legea pachetului civic de majorat (b123/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Trifan Raoul-Adrian - senator USR - aviz nefavorabil

2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b124/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator PSD, senator și deputați USR - aviz favorabil cu observații

2.21. Propunere legislativă pentru declararea anului 2025 Anul omagial Gheorghe Calciu-Dumitreasa (b125/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Târziu Claudiu-Richard - senator AUR -aviz nefavorabil

2.22. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 27 februarie - Ziua Prieteniei dintre România și Republica Elenă/Grecia (b126/05.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil

2.23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (b127/06.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, USR - aviz favorabil

2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b128/06.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați neafiliați și AUR - aviz favorabil cu observații

2.25. Propunere legislativă pentru modificarea art.37 alin.(1) și (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (b129/06.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil

2.26. Propunere legislativă pentru modificarea literei c) a alineatului (12) al articolului 66 din Ordonanța Guvernului nr.92/2021 privind depozitarea deșeurilor (b131/06.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR -aviz favorabil

2.27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice (b136/08.03.2024) (termen de avizare: 29.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR și neafiliați - aviz favorabil cu observații

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.03.2024
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.03.2024
5. Diverse