Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/06/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/06/2017

Ordinea de zi din 27.06.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.06.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii iu perioada l ianuarie-31 decembrie 2013 (Plx. 225/12.06.2017) (termen de avizare: 28.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) proiect de aviz favorabil
3.2. Proiect dc Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei dc evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului tir. 430/2008 (termen de avizare: 30.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) clin Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru abrogarea alin. (7) al ari. IO din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (termen de avizare: 07.07.2017. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 30.06.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile şedinţă programată în data de 29.06.2017
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate uridică. care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă social (termen de avizare: 07.07.2017. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 30.06.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile şedinţă programată în data de 29.06.2017
4. Aprobarea candidaturii doamnei MUREŞAN Lavinia Cristina, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Internaţionale cu privire la poziţia pe care urmează să o adopte CES România în ceea ce priveşte candidatura sa la preşedinţia AICESIS, mandatul 2017-2019
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Internaţionale cu privire la poziţia pe care urmează să o adopte CES România în ceea ce priveşte candidatura sa la preşedinţia UCESIF.
mandatul 2017-2019
7. Diverse