Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/10/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 27/10/2015

Ordinea de zi din 27.10.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.10.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.10.2015
3. Analizarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Economic şi Social, modificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013, republicată
4. Diverse