Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/02/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/02/2013

Ordinea de zi din 28.02.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.02.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (b 12/23.01.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.02.2013)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (b 21/29.01.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.02.2013)
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 01.03.2013)
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 01.03.2013)
3.5. Propunere legislativă privind modificarea art. 112 alin.(6) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare (pl-x 53/19.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 01.03.2013)
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Complex Energetic Hunedoara S.A. (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 04.03.2013)
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 04.03.2013)
3.8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”-S.A. Bucureşti (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 04.03.2013)
3.9. Propunere legislativă privind organizarea şi funcționarea Consiliului Economic şi Social (b 27/31.01.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.02.2013)
4. Validarea domnului Radu-Valentin GODEANU din partea U.G.I.R. ca membru titular al Comisiei pentru relațiile de muncă și politică salarială din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Nicolae MARIN
5. Informare privind răspunsul Ministerului Sănătății la adresa înaintată de C.E.S. pentru modificarea art. 276 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
6. Diverse