Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/04/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/04/2021

Ordinea de zi din 28.04.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.04.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.Ap.N., M.F., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.I.P.E., M.T.I., M.E.A.T., M.Ed., M.A.I., M.C., M.T.S., M.C.I.D., M.S., A.E.P., C.N.A.S., S.T.S., A.N.D.R., I.N.S., M.F.P., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțită de marca temporală în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.7. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptat la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, şi semnat de România la 25 septembrie 2008 (plx150/14.04.2021) (termen de avizare: 29.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare (b125/7.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Acatrinei Dorel Gheorghe – deputat AUR – aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b127/7.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați URS PLUS – puncte de vedere
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (b128/7.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (b130/08.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b131/08.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități – aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit. h) din Legea poliției locale nr.155/2010 (b132/8.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b133/8.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase” (b134/8.04.2021) (termen de avizare: 30.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (plx156/19.04.2021) (termen de avizare: 05.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx157/19.04.2021) (termen de avizare: 05.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR-PLUS – aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx158/19.04.2021) (termen de avizare: 05.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS, PNL, UDMR – aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (plx159/19.04.2021) (termen de avizare: 05.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR-PLUS – aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx160/19.04.2021) (termen de avizare: 05.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS – aviz favorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.04.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.04.2021
5. Diverse


Partenaire