Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/06/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/06/2024

Ordinea de zi din 28.06.2024 ora 10:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea transferului acțiunilor deținute de Statul Român la Societatea Radioactiv Mineral Măgurele S.A. de la Ministerul Energiei la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (termen de avizare: 10.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (termen de avizare: 10.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e- Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 11.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare: 11.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Secretariatul general al Guvernului, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.