Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/08/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/08/2018

Ordinea de zi din 28.08.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (termen de avizare: 06.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă aviz M.C.I.N., M.Ec., M.Ap.N., S.R.I., S.I.E., S.P.P., M.A.E., A.N.S.P.D.C.P., ministrul delegat pentru fonduri europene, M.J.
1.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guvernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile (termen de avizare: 07.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.T., lipsă aviz M.M., M.E.N., M.F.E, M.A.D.R, M.S., M.F.P, A.N.A.P, M.J.
1.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 07.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă aviz M.F.P, M.M.A.C.A., M.J.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.08.2018
4. Diverse