Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/09/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/09/2023

Ordinea de zi din 28.09.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.09.2023
2.Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 06.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor (termen de avizare: 09.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Partenaire