Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/11/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 28/11/2013

Ordinea de zi din 28.11.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.11.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.11.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 722/28.10.2013)
3.2. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară (b723/28.10.2013)
3.3. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici (b 724/28.10.2013)
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea 53/2003-Codul muncii, republicată (b728/30.10.2013)
3.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (pl-x 447/11.11.2013)
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
3.7. Propunere legislativă privind acordarea de asistenta tehnica si sociala persoanelor cu deficiente de auz si vorbire (b 746/05.11.2013)
4. Diverse
4.1. Răspunsul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice referitor la solicitarea CES cu privire la transformarea postului vacant temporar de consilier juridic gr. IA în post de consilier juridic gr. I din cadrul Secretariatului Tehnic