Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/03/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/03/2016

Ordinea de zi din 29.03.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.03.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b 106/8.03.2016)
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (b 110/8.03.2016)
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 și până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
3.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Diverse