Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/03/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/03/2022

Ordinea de zi din 29.03.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027 (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (termen de avizare: 06.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2022-2027 (termen de avizare: 7.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr.219/20015 privind economia socială (termen de avizare: 07.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învâțământ superior pentru anul universitar 2022-2023 (termen de avizare: 7.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 (termen de avizare: 07.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (termen de avizare: 07.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare (termen de avizare: 08.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015 (b133/14.03.2022) (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL si PSD - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru transparența utilizării și eficienței sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea Ordonanței de urgență nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (b134/14.03.2022) (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval (b137/17.03.2022) (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru transparenţa intereselor membrilor Consiliului de Export prin completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (plx123/21.03.2022) (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Summitul Euromed 2022 al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare, 31 mai și 1 iunie 2022, Marrakech, Maroc
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.02.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 01.03.2022
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 08.03.2022
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 29.03.2022
8. Diverse


Partenaire