Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/05/2014

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/05/2014

Ordinea de zi din 29.05.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum și a Contractului de servicii publice al S.C. Interregional Călători SRL pentru perioada 2014-2015
3. Diverse
3.1. Informare-Adresa U.N.P.R. referitoare la suspendarea temporară a participării reprezentantului acestei confederații la lucrările Plenului CES