Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/05/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/05/2024

Ordinea de zi din 29.05.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.05.2024
2.Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 31.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Culturii - retransmis spre avizare - avizare amânată în ședința din data de 22.05.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (termen de avizare: 4.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3.Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (termen de avizare: 4.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (termen de avizare: 4.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor în materia pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (termen de avizare: 4.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6.Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 6.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Lege privind reziliența entităților critice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator - Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 11.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedura de atestare și statutul asistentul maternal (termen de avizare: 11.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Propunere legislativă pentru modificarea art.93 alin.(2) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (b241/8.05.2024) (termen de avizare: 3.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr. 199/2023 (plx292/21.05.2024) (termen de avizare: 5.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil

3. Anularea Hotărârii Plenului nr. 63/24.04.2023 și a Hotărârii Plenului nr. 70/03.05.2023 cu privire la aprobarea înființării comisiei temporare în vederea elaborării Studiului ”Tranziția către o economie cu emisii scăzute și justiția socială”
4. Memoriul Asociației Pacienților Cronici din România, a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, a Asociației Naționale a Hemofilicilor din România, a Fundației Speranța Diabeticilor Turda, a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, a Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu și a Asociației Române de Oncologie Sf. Ana cu privire la solicitarea de susținere a demersului pentru adoptarea unor măsuri legislative în legătură cu eliminarea discriminării raportat la reținerea contribuției la FNUASS asupra indemnizaţiilor aferente concediilor medicale
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 15.05.2024
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 29.05.2024
7. Diverse