Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/06/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/06/2021

Ordinea de zi din 29.06.2021 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat (termen de avizare: 07.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative (termen de avizare: 07.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială (termen de avizare: 09.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Institutul Național de Statistică – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 (termen de avizare: 09.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea prelungirii Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/ 2015 privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – procedură de avizare reluată – returnare către inițiator ca urmare a adoptării în ședința Guvernului din data de 24.06.2021

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemie COVID-19 (termen de avizare: 07.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – returnare către inițiator ca urmare a adoptării în ședința Guvernului din data de 24.06.2021

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Ordonanței nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative (termen de avizare: 09.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (termen de avizare: 09.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei – returnare către inițiator ca urmare a adoptării în ședința Guvernului din data de 24.06.2021

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, precum și pentru modificarea art. 299 alin.(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsuri de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al UE privind Covid pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de Covid-19 (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea statutului personalului contractual care în perioada stării de alertă a fost încadrat pe perioadă determinată (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx269/16.06.2021) (termen de avizare: 02.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR și minorități – aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei MICLEA Manuela, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 29.06.2021
5. Diverse


Partenaire