Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/11/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 29/11/2022

Ordinea de zi din 29.11.2022 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.11.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind statutul personalului de probațiune (termen de avizare: 07.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” (termen de avizare: 9.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului „Henri Coandă” (termen de avizare: 9.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 11 decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023 (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraației – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., M.A.I., A.N.A.P., S.T.S., M.F., M.J.

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., M.D.L.P.A., A.N.A.P., M.F., M.J.

2.8. Proiect de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.Ed., M.I.P.E., M.M.S.S., M.A.D.R., M.F., M.Ap.N., M.S., S.G.G., M.J.

2.9. Proiect de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.Ap.N., M.A.I., S.T.S., S.R.I., S.P.P., S.I.E., O.R.N.I.S.S., D.N.S.C., M.I.P.E., M.F., M.A.E., M.J.

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare (b709/7.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor (b710/7.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. (561) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice (b712/7.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările şi completările ulterioare (b713/8.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL, UDMR, neafiliați – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (b714/8.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b715/8.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b716/8.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați – aviz favorabil cu observații
2.17 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susținere a biotehnologiei în reproductie, pentru taurinele din România (b717/9.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, AUR, PNL, PSD – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă privind condiționarea retragerii din Sistemul Energetic Național până în anul 2032 a unităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune (b718/9.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b719/9.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ionel STANCU – deputat minorități – aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b720/9.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b721/9.11.2022) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD – aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei BAKO Lelia-Isabelle, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba
4. Aprobarea punctului de vedere cu privire la proiectul de propunere de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Aprobarea Studiului „Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică” elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 29.11.2022
7. Diverse


Partenaire