Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/05/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/05/2017

Ordinea de zi din 30.05.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.05.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.05.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 08.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabilcu observaţie
4. Validarea doamnei IORDACHE Romaniţa-Elena, ca reprezentantă a Fundaţiei Agenţia de Dezvoltare Comunitară ’’împreună”, în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament, fiind astfel înlocuită doamna BIŢU Nicoleta
5. Aprobarea candidaturii doamnei PREDA Loredana Ana, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
6. Aprobarea mandatului de deplasare la Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE şi ai CESE, ce se va desfăşura la Valetta, în Malta, în zilele de 22 şi 23 iunie 2017
7. Punctul de vedere al Direcţiei Juridice, Resurse Umane şi Salarizare referitor la adresa P.N.R. nr. 545/22.05.2017
8. Diverse