Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/07/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/07/2013

Ordinea de zi din 30.07.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Alegerea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.07.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.07.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 25.07.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului STROESCU Dan George, ca reprezentant al C.N.P.R. în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul ANGHEL Ion
6. Validarea domnului ALBU Cătălin, ca reprezentant al P.N.R. în Plenul C.E.S., în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
7. Validarea domnului BERCIU Ion, ca reprezentant al U.G.I.R. - 1903 în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul VASILESCU Constantin
8. Validarea doamnei VULCAN Daniela, ca reprezentant al U.G.I.R. în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
9. Validarea domnului COSTAN Eugen, ca reprezentant al C.P.I.S.C. în Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
10. Avizarea proiectelor de acte normative:
10.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
10.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
10.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
11. Aprobarea candidaturii domnului NIţĂ Florin Răzvan, propus de U.G.I.R.-1903, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
12. Aprobarea candidaturii domnului MATEI Nicolae, propus de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
13. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind contribuţia CES România la Strategia Europa 2020, 4 decembrie 2013, CESE-Bruxelles
14. Diverse
14.1. Adresa M.M.F.P.S.P.V. nr. 22333/RG/1355/DJLMC/19.07.2013 referitoare la solicitarea CES privind posibilitatea de indemnizare a membrilor Plenului pe perioada în care efectuează concediul de odihnă