Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/08/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 30/08/2022

Ordinea de zi din 30.08.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 30.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 31.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate - avizare amânată în ședința din data de 23.08.2022 – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030 (termen de avizare: 07.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol (termen de avizare: 07.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aprobată în ședința Guvernului din data de 23.08.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 834/24.08.2022 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 (termen de avizare: 07.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor (termen de avizare: 07.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 08.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005 (termen de avizare: 09.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (termen de avizare: 12.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

3. Invitația Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților și a Rețelei Române a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE) la Conferința cu tema “Integrarea pe piața muncii a lucrătorilor defavorizați - rolul politicilor și practicilor europene de economie socială”, 13 septembrie 2022
4. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III
5. Solicitarea Asociației Parcul Natural Văcărești privind inițierea unui punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
6. Aprobarea suplimentării resurselor necesare pentru efectuarea Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”
7. Informare privind ședința
8. Biroului Executiv din data de 30.08.2022
9. Diverse


Partenaire