Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/05/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/05/2016

Ordinea de zi din 31.05.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.05.2016
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
3. Diverse