Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/07/2020

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/07/2020

Ordinea de zi din 31.07.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (termen de avizare: 13.08.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

Partenaire