Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/10/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 31/10/2019

Ordinea de zi din 31.10.2019 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 12.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință planificată în data de 4.11.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare și observație - Obs. ref avizare interministerială: lipsă avize M.M.A.C.A., M.F.P., M.J.
1.2. Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile (b484/15.10.2019) (termen de avizare: 6.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, minorități, PMP, ALDE, USR, UDMR, senatori PSD, USR și senator independent - avizare amânată în ședința din data de 29.10.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință planificată în data de 04.11.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b486/15.10.2019) (termen de avizare: 06.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, ALDE, PMP - avizare amânată în ședința din data de 29.10.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
2. Diverse