Les Sections

Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.

În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.

În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.

Comisiile de specialitate permanente

Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)

Rusu Sabin
Rusu Sabin
poză
Bogaciu Lucian
poză
Voicu Catalina Nicoleta
Burnete Ioan-Radu
Burnete Ioan-Radu

Constantinescu Amelia-Maria
Felix Radmilo
Felix Radmilo
Gal Claudiu-Lucian
Gal Claudiu-Lucian
Gheorghe Vrînceanu Mirela-Diana
Gheorghe Vrînceanu Mirela-Diana
poză
Ianc Petru

Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)

Câmpeanu Mihnea
Câmpeanu Mihnea
poză
Iancu Adrian
poză
Iordache Noni-Emil
Kniesner Mariana
Kniesner Mariana
Negrău Relu-Dorin
Negrău Relu-Dorin
Gogan George
Gogan George

Răduț Elena-Andreea
Stoica Ioana
Stoica Ioana
poză
Vartolomei Gabriel-Alexandru

Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)

poză
Burlacu Mircea
poză
Benea Ion
poză
Dina Andrei
poză
Godeanu Radu
poză
Paculea Adrian
poză
Pope Iulian
poză
Predică Gabriel
poză
Șeremet Ioana-Gabriela
poză
Severin Emilia-Maria-Mărgărita

Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)

Chirică Dragoș
Chirică Dragoș
Circa Honorius-Edward-Adrian
Circa Honorius-Edward-Adrian
Dorobanțu Tudor
Dorobanțu Tudor
Gavrilă Gheorghe
Gavrilă Gheorghe
poză
Găman Marioara
poză
Niculae Ștefan
Pufulete Dragoș-Florin
Pufulete Dragoș-Florin
Sbera Ioan
Sbera Ioan
poză
-

Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)

Dan Matei-Agathon
Dan Matei-Agathon
poză
Buhuș Ștefănuț
poză
Lăcătuș Ruxandra
poză
Noapteș Simona
poză
Popa Maria
poză
Popa Stavri-Cornelia
poză
Stan Mihaela
Șofron Cristian
Șofron Cristian
Vereha Alina
Vereha Alina

Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6)

poză
Croitoru Ligia
poză
Ghimpău Maria
poză
Goraș Carmen-Elisa
poză
Ionescu Georgiana-Florina
Măntescu Iulică
Măntescu Iulică
poză
Popa Alexandru-Sergiu
poză
Preda Bogdan
poză
Vasile Elena-Mădălina
poză
-

Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7)

Anghel Dan
Anghel Dan
poză
Burlacu Mariana
Cherecheș Iulia-Diana
Cherecheș Iulia-Diana
Dedu Ion
Dedu Ion
poză
Dună Sanda-Mihaela
poză
Hainăroșie Iulia-Georgiana
poză
Niemesch Mihail
Soare Constantin-Mihail
Soare Constantin-Mihail
poză
-

Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8)

poză
Costea Ștefan-Gabriel
poză
Cristof Elisabeta-Camelia
poză
Demian Sorin
poză
Foea Niculae
poză
Lungu Mihai
Mureșanu Mircea
Mureșanu Mircea
poză
Păun Andreas
Ștefănescu Ion
Ștefănescu Ion
poză
-

Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)

poză
Bucur Dan
poză
Florea Constantin
poză
Florea Daniel
poză
Gaber Andreea-Viorica
poză
Lupașcu Marian
poză
Moldoveanu Remus-Alexandru
poză
Nazare Diana
Popescu Ion
Popescu Ion
poză
Staicu Claudiu-Florin
  1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1);
  2. Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2);
  3. Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3);
  4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4);
  5. Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5);
  6. Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6);
  7. Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7);
  8. Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8);
  9. Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9).


Si vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Microsoft Office Word MS Word ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate