Les Sections

Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.

În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.

În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau comisii de specialitate temporare.

Comisiile de specialitate permanente

Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)

Ianc Petru
Ianc Petru
poză
Bucur Dan
Ungureanu Diana
Ungureanu Diana
Gal Claudiu-Lucian
Gal Claudiu-Lucian
Rusu Sabin
Rusu Sabin
Hadăr Anton
Hadăr Anton
Constantinescu Amelia-Maria
Constantinescu Amelia-Maria
poză
Rovinaru Flavius-Ioan
Ciobanu Carmen-Daniela
Ciobanu Carmen-Daniela

Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)

Câmpeanu Mihnea
Câmpeanu Mihnea
Mihai Alina-Roxana
Mihai Alina-Roxana
Negrău Relu-Dorin
Negrău Relu-Dorin
Codreanu Adrian
Codreanu Adrian
Stoica Ioana
Stoica Ioana
Buhuceanu Florin
Buhuceanu Florin
Mototolea Marius
Mototolea Marius


Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)

poză
Godeanu Radu-Valentin
Dabu Adelina
Dabu Adelina
poză
Burlacu Mircea
poză
Predică Marius-Gabriel
Pope Iulian
Pope Iulian
Păculea Adrian
Păculea Adrian
Crișu Georgeta
Crișu Georgeta
Bohuș Victor
Bohuș Victor

Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)

poză
Sbera Ioan
Gheorghe Ovidiu-Nicolae
Gheorghe Ovidiu-Nicolae
Filipescu Răzvan
Filipescu Răzvan
poză
Ichim Costel
Istrate Florin
Istrate Florin
Filip Valentin-Ciprian
Filip Valentin-Ciprian
poză
Stoican Gheorghe-Florin
Coșuleanu Andrei
Coșuleanu Andrei
poză
Dindirică Maria

Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)

Lăcătuș Ruxandra
Lăcătuș Ruxandra
Niță Cătălin-Răzvan
Niță Cătălin-Răzvan
poză
Andreica Dorel-Cosmin
poză
Popa Maria
Popa-Stavri Cornelia
Popa-Stavri Cornelia
Carnariu Ion-Gabriel
Carnariu Ion-Gabriel
Cherecheș Vlad-Dan
Cherecheș Vlad-Dan
Zbranca Maria-Rarița
Zbranca Maria-Rarița

Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6)

Voicu Cătălina-Nicoleta
Voicu Cătălina-Nicoleta
Mosoreti-Panait Lilia
Mosoreti-Panait Lilia
Preda Bogdan
Preda Bogdan
Negru Iulian
Negru Iulian
poză
Croitoru Ligia
poză
Sigmund Magdalena
Cherecheș Iulia-Diana
Cherecheș Iulia-Diana
Popa Alexandru-Sergiu
Popa Alexandru-Sergiu
Jiglău-Labuneț George Iulian
Jiglău-Labuneț George-Iulian

Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7)

Hainăroșie Iulia-Georgiana
Hainăroșie Iulia-Georgiana
Mărginean Anca
Mărginean Anca
Soare Constantin-Mihail
Soare Constantin-Mihail
poză
Dună Sanda-Mihaela
poză
Țiplea Mihai
poză
Vasile Elena-Mădălina
poză
Ghiurcă Cristian-Alexandru
Vulcu Codruța
Vulcu Codruța

Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8)

Pătruțescu Florian
Pătruțescu Florian
poză
Cristof Elisabeta-Camelia
Mureșanu Mircea
Mureșanu Mircea
poză
Dorobanțu Tudor
Felix Radmilo
Felix Radmilo
Stan Delia-Elena
Stan Delia-Elena
Nimerenco Ina
Nimerenco Ina
poză
Bauer Ioana

Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)

Badea Gabriel
Badea Gabriel
poză
Hotăranu Adelina-Cecilia
Florea Daniel
Florea Daniel
Demian Vasile-Sorin
Demian Vasile-Sorin
Zlat Alexandru-Mihai
Zlat Alexandru-Mihai
Munteanu Mihaela-Steliana
Munteanu Mihaela-Steliana
Colan Cristian-Ionuț
Colan Cristian-Ionuț
Fejes Zoltan-Levente
Fejes Zoltan-Levente

  1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1);
  2. Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2);
  3. Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3);
  4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4);
  5. Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5);
  6. Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6);
  7. Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7);
  8. Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8);
  9. Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9).

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate