Ordinea de zi | 04.01.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.01.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 28.12.2022 – returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.C.I.D., M.E., M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.S., M.F.T.E.S., M.A.D.R., M.Ap.N., M.J.

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 163/2022, publicată în Monitorul Oficial nr.1165 din 6 decembrie 2022 (b811/12.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați neafiliați – aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b812/12.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL – aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b820/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR – aviz favorabil cu observație
2.5. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2024 ca Anul Avram Iancu (b821/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României (b822/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL – aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 313 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcționarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b824/14.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD, PNL, UDMR și minorități – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b825/14.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare - „Eliminăm supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial” (b827/15.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat neafiliat – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru abrogarea art.146 alin.(56)-(59) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b828/15.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.01.2023
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate