Data modificării:

Ordinea de zi din 04.01.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.01.2023

Ordinea de zi din 04.01.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă (termen de avizare: 06.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 28.12.2022 – returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.C.I.D., M.E., M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.S., M.F.T.E.S., M.A.D.R., M.Ap.N., M.J.

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 163/2022, publicată în Monitorul Oficial nr.1165 din 6 decembrie 2022 (b811/12.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați neafiliați – aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b812/12.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL – aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b820/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR – aviz favorabil cu observație
2.5. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2024 ca Anul Avram Iancu (b821/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României (b822/13.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL – aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 313 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcționarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b824/14.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD, PNL, UDMR și minorități – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b825/14.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare - „Eliminăm supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial” (b827/15.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat neafiliat – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru abrogarea art.146 alin.(56)-(59) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b828/15.12.2022) (termen de avizare: 09.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.01.2023
4. Diverse


Parteneri