Ordinea de zi | 04.07.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege privind ordinul de protecție (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne - retransmis spre avizare - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.J.

   2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (b391/12.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Silviu VEXLER - deputat FCER (minoritãti) - aviz favorabil
   2.4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (b398/13.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
   2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b399/14.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Silviu VEXLER - deputat FCER (minoritãti) - aviz nefavorabil
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b400/14.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD - aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea alin.(2), litera e) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b402/15.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Dumitrache Ileana-Cristina - deputat PSD - aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului XX (b403/15.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD, deputați PNL, UDMR și minorități - aviz nefavorabil

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.07.2023
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate