Data modificării:

Ordinea de zi din 04.07.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.07.2023

Ordinea de zi din 04.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind ordinul de protecție (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne - retransmis spre avizare - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.J.

2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (b391/12.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Silviu VEXLER - deputat FCER (minoritãti) - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (b398/13.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b399/14.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Silviu VEXLER - deputat FCER (minoritãti) - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b400/14.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea alin.(2), litera e) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b402/15.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Dumitrache Ileana-Cristina - deputat PSD - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului XX (b403/15.06.2023) (termen de avizare: 10.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD, deputați PNL, UDMR și minorități - aviz nefavorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.07.2023
4. Diverse


Parteneri