Ordinea de zi | 05.05.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 05.05.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 05.05.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.J.

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., M.M.P.S., A.N.F.P.

   2.4. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (b136/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR
   2.5. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b137/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (b139/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b140/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” (b141/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (b142/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (b143/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL
   2.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (11) și alin. (12) ale art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b144/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (b145/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS
   2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b146/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (b147/15.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, deputați UDMR
   2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b180/28.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS
   2.16. Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (plx171/26.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS
   2.17. Propunere legislativă pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (plx172/26.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS
   2.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b153/20.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS

3. Aprobarea candidaturii doamnei PETRIC Ana, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 05.05.2021
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2021
  sageataAvize emise de CES 1998-2021

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate