Data modificării:

Ordinea de zi din 05.05.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 05.05.2021

Ordinea de zi din 05.05.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 05.05.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare la inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare la inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., M.M.P.S., A.N.F.P.

2.4. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (b136/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b137/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (b139/13.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil cu observație
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b140/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” (b141/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (b142/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (b143/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (11) și alin. (12) ale art. 29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b144/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (b145/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b146/14.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (b147/15.04.2021) (termen de avizare: 11.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b180/28.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS – aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (plx171/26.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (plx172/26.04.2021) (termen de avizare: 14.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b153/20.04.2021) (termen de avizare: 17.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 05.05.2021
4. Diverse

Parteneri