Ordinea de zi | 05.09.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 05.09.2013, ora 12:30

Ordinea de zi propusă
1. Validarea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.09.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2013
4. Aprobarea Strategiei CES pe termen scurt şi mediu
5. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2012
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate