Data modificării:

Ordinea de zi din 05.09.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 05.09.2013

Ordinea de zi din 05.09.2013 ora 12:30

Ordinea de zi propusă

1. Validarea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.09.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2013
4. Aprobarea Strategiei CES pe termen scurt şi mediu
5. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2012
6. Diverse