Ordinea de zi | 07.07.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 07.07.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.07.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 30.06.2011
3. Aprobarea propunerii P.N.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
4. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F-ului C.E.S.
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate