Data modificării:

Ordinea de zi din 07.07.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.07.2011

Ordinea de zi din 07.07.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.07.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 30.06.2011
3. Aprobarea propunerii P.N.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
4. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F-ului C.E.S.
5. Diverse