Ordinea de zi | 09.06.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 09.06.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.06.2011 şi aprobarea deciziilor Bex.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului CES din data de 2.06.2011.
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b 316/25.05.2011).
4. Diverse.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate