Data modificării:

Ordinea de zi din 09.06.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.06.2011

Ordinea de zi din 09.06.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.06.2011 şi aprobarea deciziilor Bex.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului CES din data de 02.06.2011.
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b316/25.05.2011).
4. Diverse.