Ordinea de zi | 10.10.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.10.2018, ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 22.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații - Obs.: lipsă aviz M.J.  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate