Data modificării:

Ordinea de zi din 10.10.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.10.2018

Ordinea de zi din 10.10.2018 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 22.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații - Obs.: lipsă aviz M.J.