Ordinea de zi | 10.12.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 10.12.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.12.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.12.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri bugetare
   3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi petnru modificarea unor acte normative
   3.3. Proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
4. Diverse
   4.1. Notă privind Protocolul de acord semnat între CES România şi CESE Franţa


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate