Data modificării:

Ordinea de zi din 10.12.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.12.2013

Ordinea de zi din 10.12.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.12.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.12.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri bugetare
3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi petnru modificarea unor acte normative
3.3. Proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
4. Diverse
4.1. Notă privind Protocolul de acord semnat între CES România şi CESE Franţa