Ordinea de zi | 12.06.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 12.06.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.06.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
   2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
   2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
   2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)

3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx. 267/2.06.2014)
   4.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiare
   4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale
5. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. CARTEL ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate