Data modificării:

Ordinea de zi din 12.06.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 12.06.2014

Ordinea de zi din 12.06.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.06.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx. 267/2.06.2014)
4.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiare
4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale
5. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. CARTEL ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
6. Diverse