Ordinea de zi | 14.01.2020

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 14.01.2020, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 27.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs, ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.E.M.A., M.A.E, M.J - Rezultate comisii de specialitate: 4 proiecte de avize favorabile, 5 solicitări de amânare
   1.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (termen de avizare: 28.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 5 solicitări de amânare

2. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
3. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la prevederile art. 7 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 07.01.2020
5. Informare privind ședința BEx din data de 14.01.2020
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate