Data modificării:

Ordinea de zi din 14.01.2020

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.01.2020

Ordinea de zi din 14.01.2020 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 27.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs, ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.E.M.A., M.A.E, M.J - Rezultate comisii de specialitate: 4 proiecte de avize favorabile, 5 solicitări de amânare
1.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (termen de avizare: 28.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 5 solicitări de amânare
2. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
3. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la prevederile art. 7 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 07.01.2020
5. Informare privind ședința BEx din data de 14.01.2020
6. Diverse

Parteneri